Elitarne Łowisko Karpiowe

ZASTAWIE

STANOWISKA OGÓLNEsplawik
 

Postanowienia szczegółowe:


  1. Na łowisku dozwolone jest stosowanie wędek, które zostały wcześniej opłacone. 
  2. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na zajętym stanowisku, możliwie na wprost nie utrudniając łowienia innym użytkownikom.
     Nie dozwolone jest
korzystanie ze stanowiska sąsiedniego, nawet gdy jest ono wolne.
  3.Upoważnia się łowiących do wzajemnej kontroli przestrzegania regulaminu.
  4. Do nęcenia i łowienia dozwolone jest stosowanie wyłącznie świeżych przynęt.
     Nie dopuszcza się stosowania zanęt przeterminowanych, spleśniałych i nieświeżych.
  5. Wyholowana ryba powyżej 4kg. musi być bezwzględnie wypuszczona od razu do wody.
     W przypadku stwierdzenia poważnych obrażeń lub niewłaściwych funkcji życiowych należy
    bezzwłocznie poinformować 
gospodarza/właściciela łowiska w celu przeniesienia ryby do innego zbiornika wodnego. 
  6. Złowiona ryba , którą zamierzamy zabrać ze sobą w ramach opłaty umieszczamy w siatce.
     Nie można przetrzymywać ryb które zamierzamy 
wypuścić.
     Zabrania się zabijania ryb bezpośrednio na łowisku.

  7. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie łowiska.
     Ognisko rozpalane jest tylko 
w wyznaczonym do tego miejscu po konsultacji z gospodarzem/właścicielem. 
  8. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać wyłącznie w toaletach umieszczonych na terenie łowiska.
    Odpadki i śmieci umieszczać należy w workach otrzymanych 
od personelu łowiska ewentualnie swoich.
    Po zakończeniu łowienia zawiązany worek z odpadkami 
należy zabrać ze sobą. Śmieci są własnością wędkującego. 
  9. Stanowisko należy pozostawić w czystości, dotyczy to również wody.
    Osoby
palące zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i powinny posiadać pojemnik na niedopałki.
10. Personel łowiska upoważniony jest do kontroli stanowisk, stosowanych zanęt, przynęt, sprzętu, pojazdów.
11. Właściciel łowiska nie odpowiada za samochody pozostawione na parkingu.
12. Właściciel łowiska nie odpowiada za wszelkie zdarzenia i wypadki zaistniałe nie z jego winy.
13. W ramach opłaty za wędkowanie dozwolone jest zabranie z łowiska ryb po zapłacie według cennika. 
 
14. Całkowitą ochroną objęte są gatunki Amur, Karp powyżej 3 kg.
15. Osoby towarzyszące wędkującym objęte są opłatą za korzystanie z łowiska.

 

 

STANOWISKA KARPIOWE pod
 

Postanowienia szczegółowe:

Połów odbywa się z jednej lini brzegowej na stawach nr.1 i 2.


1. Na łowisku dozwolone jest stosowanie maksymalnie trzech wędek przez jednego wędkującego.
    Dozwolone jest stosowanie łódki zdalnie sterowanej
oraz pontonu z silnikiem (napęd wyłącznie elektryczny)
    do wywozu zanęty i zestawów oraz oznaczenia łowiska bojką(markerem).
    Zabrania się stosowania bojek z butelek itp.przedmiotów przywiązanych do obciążenia za pomocą sznurka, żyłki, plecionki itp.
2. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonym stanowisku, możliwie na wprost nie utrudniając łowienia innym użytkownikom.
    Nie dozwolone jest 
korzystanie ze stanowiska sąsiedniego, nawet gdy jest ono wolne.
3. Do nęcenia i łowienia dozwolone jest stosowanie wyłącznie świeżych peletów, kulek, ziaren, orzechów oraz stick mixów.
     Nie dopuszcza się stosowania zanęt 
przeterminowanych, spleśniałych i nieświeżych,surowych ziaren. 
4. Wyholowana ryba musi być bezwzględnie umieszczona na macie, dokładnie obejrzana i zdezynfekowana.
     W przypadku stwierdzenia poważnych obrażeń lub niewłaściwych 
funkcji życiowych
     należy bezzwłocznie poinformować gospodarza/właściciela łowiska w celu
przeniesienia ryby do innego zbiornika wodnego. 
5. Złowiona ryba natychmiast po dezynfekcji i ewentualnych zdjęciach, w trakcie których należy pamiętać o polewaniu ryb/y  wodą, 
     musi być  jak najszybciej
wypuszczona do wody przy użyciu maty.
     Zabrania się przechowywania ryb w 
workach karpiowych.
    Jedynym odstępstwem od tego zakazu jest udokumentowany połów "OKAZU" w porze nocnej.

6. Bez zgody właściciela nie wolno umieszczać na terenie łowiska banerów reklamowych. 
7. Namioty należy rozbijać tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
8. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie łowiska.  
9. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać wyłącznie w toaletach umieszczonych na terenie łowiska.
    Odpadki i śmieci umieszczać należy w workach otrzymanych od personelu łowiska ewentualnie swoich.
    Po zakończeniu łowienia zawiązany worek z odpadkami 
należy zabrać ze sobą. Śmieci są własnością wędkującego.

10. Stanowisko należy pozostawić w czystości, dotyczy to również wody.
      Osoby 
palące zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i powinny posiadać pojemnik na niedopałki.
11. Wjazd i wyjazd na łowisko możliwy jest wyłącznie w godz. od 8 do 22
     ( Możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu-wyjazdu z gospodarzem/właścicielem łowiska
     Personel łowiska upoważniony jest do kontroli stanowisk, stosowanych zanęt, 
przynęt, sprzętu, pojazdów. 

Kategoryczne zakazy i sankcje.zakazy


1. Kategorycznie zabrania się: 
# poruszania się pojazdami mechanicznymi po łowisku,
( dopuszcza się wjazd-wyjazd 
pojazdem po uzgodnieniu z gospodarzem/właścicielem łowiska)

# wprowadzania psów i innych zwierząt, ( indywidualne ustalenia z gospodarzem/właścicielem łowiska ).
# przetrzymywania ryb w siatkach lub workach karpiowych.
# brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco. 
# kradzieży ryb.
# niszczenia zieleni, łamania drzewek, rozpalania ognisk i grilli,
( indywidualne
ustalenia z gospodarzem/właścicielem łowiska odnośnie rozpalania grilii)
# naruszania strefy ciszy poprzez głośne śpiewy, krzyki i muzykę. 
# zanieczyszczania i zaśmiecania łowiska i terenu.
# kąpieli w łowisku.
# płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napoi. 
# nadużywania alkoholu.

 
2. Sankcje: 
# za naruszanie postanowień regulaminu, osoby zostaną usunięte z łowiska,
bez
możliwości zwrotu wniesionej opłaty i ponownego korzystania z łowiska. 
# za łowienie na nieopłacone wędki, osoby zostaną ukarane dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za każdą nieopłaconą wędkę.
Dokonana opłata nie upoważnia do
dalszego łowienia na tę wędkę. 
# za kradzież lub zniszczenie mienia, osoby zostaną ukarane karą pieniężną,
wynoszącą dziesięciokrotność wartości skradzionej rzeczy lub zniszczonego mienia. 
# za kradzież ryb, osoby zostaną ukarane karą pieniężną w wysokości 500 zł za kilogram ryby z równoczesnym wezwaniem Policji.

 

 

 

Ważna informacja:

Śmieci są własnością wędkującego. 
Dziękujemy za zachowanie czystości w czasie wędkowania jak i po jego zakończeniu.